Khổ qua bào
Khổ qua bào
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
20% Cà chua chín
Cà chua chín
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cà chua ửng
Cà chua ửng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cà chua loại 1
Cà chua loại 1
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cà chua bi
Cà chua bi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Bầu sao
Bầu sao
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Bí xanh
Bí xanh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Bí đỏ
Bí đỏ
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
BÍ đỏ hồ lô
BÍ đỏ hồ lô
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Mướp hương
Mướp hương
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Khổ qua
Khổ qua
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Đậu bắp
Đậu bắp
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Đậu đũa
Đậu đũa
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Đậu Cô ve
Đậu Cô ve
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cô ve giống Nhật
Cô ve giống Nhật
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Dưa leo
Dưa leo
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Thơm
Thơm
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cà tím
Cà tím
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Ớt chuông xanh
Ớt chuông xanh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Ớt chuông đỏ
Ớt chuông đỏ
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Ớt chuông vàng
Ớt chuông vàng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Chuối xanh
Chuối xanh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Đu đủ xanh
Đu đủ xanh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào