Hành lá
Hành lá
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Ngò rí
Ngò rí
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Ngò gai
Ngò gai
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Rau ôm
Rau ôm
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Húng quế
Húng quế
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Húng lủi
Húng lủi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Kinh giới
Kinh giới
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Tía tô
Tía tô
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Rau thơm hỗn hợp
Rau thơm hỗn hợp
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cần tây
Cần tây
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Rau răm
Rau răm
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Rau giấp cá
Rau giấp cá
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Thì là
Thì là
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Lá lốt
Lá lốt
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Lá chanh
Lá chanh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Tỏi Đà Lạt
Tỏi Đà Lạt
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Hành tím
Hành tím
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Củ gừng
Củ gừng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Củ riềng
Củ riềng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Củ nghệ
Củ nghệ
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Sả cây
Sả cây
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Chanh giấy
Chanh giấy
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Chanh không hạt
Chanh không hạt
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Ớt hiểm
Ớt hiểm
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào