Thăn đùi
Thăn đùi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
Đầu rồng
Đầu rồng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(1 nhận xét)
Thăn lưng
Thăn lưng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Thăn chuột
Thăn chuột
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
Nạm bò
Nạm bò
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(1 nhận xét)
Nạm sườn bò
Nạm sườn bò
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Gân bò
Gân bò
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
Bắp hoa
Bắp hoa
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Bắp hoa không gân
Bắp hoa không gân
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Thịt bò xay
Thịt bò xay
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Thịt bò xào
Thịt bò xào
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Bò viên
Bò viên
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào