Cá thu cắt lát
Cá thu cắt lát
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(3 nhận xét)
Cá thu đao
Cá thu đao
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Cá ngừ nguyên con
Cá ngừ nguyên con
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá ngừ cắt lát
Cá ngừ cắt lát
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá cam nguyên con
Cá cam nguyên con
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Cá cam cắt lát
Cá cam cắt lát
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá nục chuối
Cá nục chuối
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá nục Saba
Cá nục Saba
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
15% Cá ngân
Cá ngân
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Cá bạc má
Cá bạc má
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Cá mó size 10-12 con/kg
Cá mó size 10-12 con/kg
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá mó size 25-30 con/kg
Cá mó size 25-30 con/kg
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá chim đen
Cá chim đen
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Cá chim trắng
Cá chim trắng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá cơm
Cá cơm
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(4 nhận xét)
Cá hường
Cá hường
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Cá dìa
Cá dìa
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá sòng
Cá sòng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(3 nhận xét)
Cá đối sông
Cá đối sông
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá đối biển
Cá đối biển
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Mực lá 5-7 con/kg
Mực lá 5-7 con/kg
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Mực lá 3-4 con/kg
Mực lá 3-4 con/kg
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Mực ống 13-15 con/kg
Mực ống 13-15 con/kg
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(9956 nhận xét)
Mực ống 10-12 con/kg
Mực ống 10-12 con/kg
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào