Khoai tây vàng
Khoai tây vàng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
Khoai lang Nhật
Khoai lang Nhật
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
Khoai môn
Khoai môn
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(1 nhận xét)
Khoai môn cao
Khoai môn cao
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
Khoai mỡ
Khoai mỡ
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
Cà rốt Đà Lạt
Cà rốt Đà Lạt
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Củ cải trắng
Củ cải trắng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
Củ sen tươi
Củ sen tươi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Củ sen làm sạch
Củ sen làm sạch
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Củ sắn
Củ sắn
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(1 nhận xét)
Su hào
Su hào
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(3 nhận xét)
Su su
Su su
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
Củ dền
Củ dền
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
Hành tây Đà Lạt
Hành tây Đà Lạt
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Măng tươi
Măng tươi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(1 nhận xét)
Măng tươi làm sạch
Măng tươi làm sạch
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào