Khổ qua bào
Khổ qua bào
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(1 nhận xét)
20% Cà chua chín
Cà chua chín
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(1 nhận xét)
Cà chua ửng
Cà chua ửng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cà chua loại 1
Cà chua loại 1
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cà chua bi
Cà chua bi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Bầu sao
Bầu sao
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
Bí xanh
Bí xanh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Bí đỏ
Bí đỏ
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
BÍ đỏ hồ lô
BÍ đỏ hồ lô
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
Mướp hương
Mướp hương
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
Khổ qua
Khổ qua
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(1 nhận xét)
Đậu bắp
Đậu bắp
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Đậu đũa
Đậu đũa
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(1 nhận xét)
Đậu Cô ve
Đậu Cô ve
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cô ve giống Nhật
Cô ve giống Nhật
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Dưa leo
Dưa leo
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Thơm
Thơm
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(1 nhận xét)
Cà tím
Cà tím
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(1 nhận xét)
Ớt chuông xanh
Ớt chuông xanh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Ớt chuông đỏ
Ớt chuông đỏ
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(3 nhận xét)
Ớt chuông vàng
Ớt chuông vàng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(1 nhận xét)
Chuối xanh
Chuối xanh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
Đu đủ xanh
Đu đủ xanh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)