Trứng vịt gộc V.Food
Trứng vịt gộc V.Food
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Trứng gà so V.Food
Trứng gà so V.Food
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Trứng vịt bắc thảo V.Food
Trứng vịt bắc thảo V.Food
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2540 nhận xét)
Trứng vịt Omega 3 V.Food
Trứng vịt Omega 3 V.Food
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Trứng cút V.Food
Trứng cút V.Food
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Thịt bò xào
Thịt bò xào
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Gà ta Ngọc Hà
Gà ta Ngọc Hà
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Gà thảo mộc San Hà
Gà thảo mộc San Hà
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Gà ta lang thang
Gà ta lang thang
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Đùi vịt
Đùi vịt
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Cá chim đen
Cá chim đen
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Thịt vai
Thịt vai
37.500 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 75.000 đ/kg

75.000 đ/kg

(3 nhận xét)
Mực ống 6-9 con/kg
Mực ống 6-9 con/kg
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Mực ống 2-3 con/kg
Mực ống 2-3 con/kg
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá thu đao
Cá thu đao
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Cá mó size 25-30 con/kg
Cá mó size 25-30 con/kg
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào