Rau ôm
Rau ôm
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Húng lủi
Húng lủi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(4 nhận xét)
Cần tây
Cần tây
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(3 nhận xét)
Rau giấp cá
Rau giấp cá
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Thì là
Thì là
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Lá lốt
Lá lốt
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Xà lách mỡ
Xà lách mỡ
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Xà lách lolo xanh
Xà lách lolo xanh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Lá chanh
Lá chanh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Khoai tây vàng
Khoai tây vàng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
25% Rau muống sạch
Rau muống sạch
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Bắp chuối bào
Bắp chuối bào
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Hành lá
Hành lá
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Húng quế
Húng quế
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(3 nhận xét)
Kinh giới
Kinh giới
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Tía tô
Tía tô
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào