Bí xanh
Bí xanh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Bí đỏ
Bí đỏ
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
BÍ đỏ hồ lô
BÍ đỏ hồ lô
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Mướp hương
Mướp hương
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Khổ qua
Khổ qua
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Khổ qua bào
Khổ qua bào
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Đậu bắp
Đậu bắp
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Đậu đũa
Đậu đũa
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Đậu Cô ve
Đậu Cô ve
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Dưa leo
Dưa leo
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Thơm
Thơm
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Cà tím
Cà tím
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Chanh giấy
Chanh giấy
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Chanh không hạt
Chanh không hạt
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Ớt hiểm
Ớt hiểm
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Khế chua
Khế chua
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(3 nhận xét)