Chuối xanh
Chuối xanh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Me vàng Đức Vinh
Me vàng Đức Vinh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Quả sấu xanh
Quả sấu xanh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Hạt sen tươi
Hạt sen tươi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Thịt nạc dăm
Thịt nạc dăm
80.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 160.000 đ/kg

160.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Thịt nạc nõn
Thịt nạc nõn
80.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 160.000 đ/kg

160.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Thịt nạc thăn (Fillet)
Thịt nạc thăn (Fillet)
85.000 đ/Phần 500 Giá cả phải chăng 170.000 đ/kg

170.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
10% Ba rọi loại 1
Ba rọi loại 1
85.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 190.000 đ/kg

170.000 đ/kg

(2 nhận xét)
Ba rọi rút sườn
Ba rọi rút sườn
100.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 200.000 đ/kg

200.000 đ/kg

(2 nhận xét)
Thịt đùi
Thịt đùi
77.500 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 155.000 đ/kg

155.000 đ/kg

(2 nhận xét)
Nạc heo xay
Nạc heo xay
80.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 160.000 đ/kg

160.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Giò heo rút xương
Giò heo rút xương
80.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 160.000 đ/kg

160.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Dựng heo
Dựng heo
70.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 140.000 đ/kg

140.000 đ/kg

(4 nhận xét)
10% Sườn non
Sườn non
110.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 245.000 đ/kg

2.200.000 đ/kg

(2 nhận xét)
Đuôi heo
Đuôi heo
85.000 đ/Đuôi 500g Giá cả phải chăng 170.000 đ/kg

170.000 đ/kg

(3 nhận xét)
Xương ống còn thịt
Xương ống còn thịt
60.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 120.000 đ/kg

120.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào