10% Ba rọi loại 1
Ba rọi loại 1
85.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 190.000 đ/kg

170.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
10% Sườn non
Sườn non
110.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 245.000 đ/kg

2.200.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Thịt nạc dăm
Thịt nạc dăm
80.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 160.000 đ/kg

160.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Thịt nạc nõn
Thịt nạc nõn
80.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 160.000 đ/kg

160.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Thịt nạc thăn (Fillet)
Thịt nạc thăn (Fillet)
85.000 đ/Phần 500 Giá cả phải chăng 170.000 đ/kg

170.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Ba rọi rút sườn
Ba rọi rút sườn
100.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 200.000 đ/kg

200.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Thịt đùi
Thịt đùi
77.500 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 155.000 đ/kg

155.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Thịt vai
Thịt vai
37.500 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 75.000 đ/kg

75.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Nạc heo xay
Nạc heo xay
80.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 160.000 đ/kg

160.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Giò heo rút xương
Giò heo rút xương
80.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 160.000 đ/kg

160.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Dựng heo
Dựng heo
70.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 140.000 đ/kg

140.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Đuôi heo
Đuôi heo
85.000 đ/Đuôi 500g Giá cả phải chăng 170.000 đ/kg

170.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Cốt lết
Cốt lết
70.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 140.000 đ/kg

140.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Sườn già
Sườn già
90.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 180.000 đ/kg

180.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Xương ống còn thịt
Xương ống còn thịt
60.000 đ/Phần 500g Giá cả phải chăng 120.000 đ/kg

120.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Lưỡi heo làm sạch
Lưỡi heo làm sạch
120.000 đ/Cái 600g Giá cả phải chăng 200.000 đ/kg

200.000 đ/kg

Chưa có nhận xét nào
Thăn đùi
Thăn đùi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Đầu rồng
Đầu rồng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Thăn lưng
Thăn lưng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Thăn chuột
Thăn chuột
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Nạm bò
Nạm bò
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Nạm sườn bò
Nạm sườn bò
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Gân bò
Gân bò
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Bắp hoa
Bắp hoa
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào