Gà ta lang thang
Gà ta lang thang
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(1 nhận xét)
Cánh gà tươi
Cánh gà tươi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Chân gà tươi
Chân gà tươi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Đùi gà góc 4
Đùi gà góc 4
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Đùi gà tỏi
Đùi gà tỏi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Fille ức gà
Fille ức gà
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Má đùi gà
Má đùi gà
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(5 nhận xét)
Ức gà có xương
Ức gà có xương
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Mề gà tươi
Mề gà tươi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Trứng gà non
Trứng gà non
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Lòng gà tươi
Lòng gà tươi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Tim gà tươi
Tim gà tươi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Gà ác tươi
Gà ác tươi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(1 nhận xét)
Gà ta Ngọc Hà
Gà ta Ngọc Hà
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(1 nhận xét)
Gà thảo mộc San Hà
Gà thảo mộc San Hà
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Đùi vịt
Đùi vịt
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)
Vịt đồng Tam Nông
Vịt đồng Tam Nông
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(3 nhận xét)
Vịt xiêm thả rông
Vịt xiêm thả rông
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0 đ/kg
(2 nhận xét)